Rite of the Womb / Ritueel van de Moederschoot

Zondag 16 april 2023 van 10.00u tot 13.00u

Helend ritueel voor vrouwen

Een uitnodiging om...
• weer verbinding te maken met je baarmoeder als bron van creatieve kracht
• oude vrouwenpijn en verdriet los te laten
• je creatieve energie weer te laten stromen
• je vrouwelijke sensualiteit te omarmen
• Bijeen te zijn onder vrouwen en de scheppende vrouwelijke kracht in elkaar te herkennen en bekrachtigen

Wat mag je verwachten?.

Iedere vrouw - jong of oud, met of zonder kinderen, met of zonder (fysieke) baarmoeder - is een verpersoonlijking van de Aardmoeder waaruit alle leven voortkomt. De moederschoot is de plek waar dat nieuwe leven gevormd, gedragen, gekoesterd en gebaard wordt. Of we nu man of vrouw zijn: we worden allemaal geboren uit de baarmoeder. Onze levensreis op aarde vangt aan met de reis vanuit de baarmoeder, door het geboortekanaal, naar de fysieke wereld.

Op een meer metaforisch vlak zijn de  ́kinderen ́ die uit de baarmoeder geboren worden, alle vormen van creatie - dus ook creaties in de geest, in de energie, in de niet-fysieke wereld. Het (mannelijke) zaad heeft een moederschoot nodig om te rijpen, te groeien en zich uiteindelijk te manifesteren in een energetische of fysieke creatie.

Dit vermogen, leven in de wereld brengen, is een ontzaglijke kracht. Het is een kracht waarvoor vrouwen bewonderd, geëerd en op handen gedragen worden. Vrouwen die zich deze kracht toe-eigenen, in combinatie met een vrije beleving van hun sensuele en seksuele natuur, zijn groots en goddelijk. Worden zij in deze kracht ondersteund, erkend en gehoed door een mannelijke partner-energie, dan is de schepping in evenwicht. Yin en yang.

Helaas is het ook juist die collectieve vrouwelijke oerkracht die eeuwenlang gestraft, ontkend,onderdrukt en misbruikt werd. Omdat de grootsheid ervan angstaanjagend was en als bedreigend ervaren werd. Dus werd de vrouw mettertijd van Godin tot zondares gereduceerd. Denken we maar aan het verhaal van Adam en Eva. Door Eva ́s schuld (zij at immers van de appel van Goed en Kwaad!) werden Adam en Eva uit de Tuin van Eden verbannen door een boze (mannelijke) God. Haar zondigheid moest bestraft worden, haar sensualiteit geketend. Zij moest haar plaats weer leren kennen.

Deze pijnlijke collectieve erfenis dragen wij, vrouwen van nu, helaas nog steeds mee - bewust of onbewust. Ze leeft verscholen in onze baarmoeder, als een hardnekkige poliep. Vaak dragen we ook nog een stuk pijn en verdriet van onze moeders en grootmoeders met ons mee, of zelfs verwondingen uit vorige levens... Of hebben we een kwetsuur opgelopen in dit leven waardoor onze vrouwelijke kracht verloren ging.

The Rite of the Womb geeft ons de mogelijkheid om al die oude vrouwenpijn die in onze baarmoeder is opgeslagen, los te laten. Zo komt er ruimte voor heling, verzachting. We laten de oorspronkelijke creatiekracht in onze baarmoeder weer ontwaken en komen weer thuis in onze vrouwelijke natuur.
Mieke begeleidt deze initiatie in kleine groep, met voldoende aandacht voor een veilige bedding en omkadering, met onder meer:
• meditatie/visualisatie: verbinding met het water, verbinding met de schoot
• energetische oefeningen om (collectieve of individuele) vrouwenpijn los te laten en de baarmoeder te vitaliseren
• zuiveringsritueel met water en bloemen
• oproepen van de vrouwenlijn, doorgave van het ritueel
• integratie en dankzeggingsritueel
• klank en medicijnliederen.

Praktisch

  • Datum: zondag 10 september & 10 december 2023 van 10.00u tot 13.15u
  • Begeleiding: Mieke Polfliet
  • Locatie: Thuis in Jezelf, J.E. Claeslaan 1, 2560 Nijlen
  • Voor wie: vrouwen van alle leeftijden. Enige ervaring met meditatie en energetisch werk is wenselijk
  • Bijdrage: €75
  • Betalen: per overschrijving op rekeningnummer IBAN BE56 7330 5564 5088 (BIC KREDBEBB) van Mieke Polfliet, met vermelding van je naam + 'rite of the womb maand 2023'.
  • Meebrengen: eventueel schrijfgerief. Draag best een comfortabele lange broek of rok (zodat je makkelijk met je handen bij je blote buik kunt)
  • Geïnteresserd / Inschrijven: via onderstaand formulier (opgelet: beperkt aantal plaatsen, je plaatsje is pas verzekerd na betaling van de bijdrage) - niet vergeten op 'Send Message' te klikken!

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Achtergrond

In 2002 verscheen de vrouwenlijn van the Rite of the Womb voor het eerst in een droom aan Marcela Lobos (Chileens sjamane die jarenlang werd opgeleid door vrouwelijke sjamanen van de Shipibo Nation in de Amazone). Ze verschenen in haar droom als vier vroedvrouwen die haar hielpen bij de bevalling van een doodgeboren baby. Mettertijd begreep ze dat deze dode baby symbool stond voor de dood die vrouwen in hun baarmoeder droegen sinds het moment dat hun creatieve kracht verloren ging. Dit was een collectief proces dat meer dan 4000 jaar geleden begon, toen de Godin werd gedegradeerd naar een tweede plaats, overschaduwd door een almachtige mannelijke god.
In de jaren daarna hielpen de gidsen van deze vrouwenlijn haar om de trauma's uit haar kindertijd te transformeren tot een bron van wijsheid en mededogen. In 2014, tijdens een nachtelijke ceremonie in de Peruviaanse jungle, ontving ze van deze vrouwenlijn een energetische initiatie, met de opdracht om dit vrouwenmedicijn te delen met zoveel mogelijk vrouwen. Sindsdien wordt de initiatie doorgegeven aan vrouwen van overal ter wereld.

Over de vrouwenlijn - lineage

Het Ritueel van de Moederschoot is een helend ritueel voor vrouwen. Het is bedoeld voor alle vrouwen - jong of oud, met of zonder kinderen, met of zonder fysieke baarmoeder.
Het woord 'ritueel' is eigenlijk ontoereikend om te beschrijven waar het precies over gaat. De rite is een heling, een zegening en een reactivatie van de immense scheppende kracht die in onze baarmoeder/moederschoot huist.
Net zoals bij de rites van de munay-ki, gaat het hier over een energetische transmissie, een vorm van energie-overdracht. We maken contact met de energie van een oeroude vrouwenlijn en activeren die in onszelf, in onze schoot. Zo krijgen we de kans om alle oude vrouwenpijn die in onze baarmoeder is opgeslagen, los te laten. Er komt ruimte voor heling en verzachting. Bevrijd van alle pijn en lijden wordt onze moederschoot weer waarvoor die is bedoeld: creatie en geboorte van nieuw leven.
We worden herboren in schoonheid, kracht, integriteit en waardigheid.
De rite is afkomstig van een lineage van vrouwen, spirits van de grootmoeders van de Amazone, die zichzelf hebben bevrijd van alle lijden. Zij herinneren ons eraan dat wij niet op aarde zijn gekomen om te lijden, maar om te creëren vanuit liefde en vrijheid. Zo scheppen we een nieuwe wereld voor alle komende generaties.

De vrouwenlijn herinnert ons aan deze simpele maar essentiële waarheid:
“De baarmoeder is geen plek om angst en pijn in te bewaren.
De baarmoeder is een plek van creatie en geboorte van nieuw leven.”
Deze twee eenvoudige affirmaties vormen de essentie van de hele initiatie. Tijdens de initiatie maken we contact met deze vrouwenlijn (lineage), activeren ze in onszelf en geven ze door aan elkaar. Water speelt een belangrijke rol in deze rite. Water is leven: menselijk leven groeit in het vruchtwater van de moederschoot. Al wat op aarde leeft, heeft water nodig om te groeien. Water verbindt ons ook met de oceanen en rivieren, de 'schoot' van Moeder Aarde. En water is zuiverend, fysiek zowel als emotioneel.

Belangrijk om weten is dat dit ritueel absoluut niet gaat over tekeergaan tegen (of beschuldigen van) mannen en hun mannelijke natuur. Of we nu man of vrouw zijn: we worden allemaal geboren uit de baarmoeder.
Waar het om gaat, is dat het vrouwelijke weer de plek krijgt die het toekomt. Dat vrouwen hun oorspronkelijke natuur weer erkennen, belichamen, omarmen. Mannelijk en vrouwelijk: beide
krachten zijn essentieel voor een wereld in balans. Het één is niet meer of minder dan het andere, al is het wel zo dat het vrouwelijke eeuwenlang werd ontkend, onderdrukt of misbruikt door patriarchale structuren. Maar meer recent ook door vrouwen zelf, omdat ze in hun verlangen om hun 'mannetje' te staan, hun vrouwelijke natuur geweld aandeden .
Door weer in onze vrouwelijke, creatieve kracht te gaan staan, worden mannen uitgenodigd om ook weer in hun mannelijke, beschermende, hoedende kracht te gaan staan. 'They hold the space for us'.
Daar kan de wereld alleen maar beter van worden.
 
Every woman who heals herself
helps heal all the women who came before her,
and all those who come after her
- Christiane Northrup -